Miejsca działania insuliny i objawy insulinooporności – cz. 3

Miejsca działania insuliny i objawy insulinooporności – cz. 3

Wątroba

Chociaż wychwyt glukozy w wątrobie nie jest zależny od insuliny, to odpowiada za około 30% wiązania glukozy za pośrednictwem insuliny w całym organizmie. Insulina jest niezbędna w kluczowych procesach metabolicznych. Sygnalizacja wewnątrzkomórkowa stymuluje syntezę glikogenu, podczas gdy synteza białek i metabolizm lipoprotein są modulowane a glukoneogeneza i produkcja ciał ketonowych ulega zahamowaniu.  Mitogenne działanie insuliny (i hormonu wzrostu) odbywa się za pośrednictwem wątrobowej produkcji insulinopodobnych czynników wzrostu.

 

Zmiany w metabolizmie lipoprotein stanowią główną wątrobową manifestację insulinooporności. Zwiększone dostarczanie wolnych kwasów tłuszczowych i zmniejszony ich katabolizm przez adipocyty (komórki wątrobowe) oporne na insulinę skutkuje zwiększoną zawartością triglicerydów w wątrobie i wydzielaniem wolnych kwasów tłuszczowych. Wątrobowa synteza białka C-reaktywnego, fibrynogenu i PAI-1 jest indukowana w odpowiedzi na prozapalne cytokiny pochodzące z adipocytów.

 

Źródło: Wilcox G.. Clin Biochem Rev. 2005 May;26(2):19-39. PMID: 16278749; PMCID: PMC1204764.

.