O nas

NAsz super zespół

Misja i Wisja Insulapp

Wizja jest to wyrażona słownie, mentalna wizualizacja pożądanego stanu organizacji, do którego kierownicy oraz zatrudniony personel będzie dążyć. Misja – zawiera w sobie krótki, precyzyjny manifest najważniejszych celów przedsiębiorstwa/organizacji, jej credo oraz sam zdeklarowanie filozofii jej funkcjonowania, czyli powód istnienia.

profile-01
Damian Managing Director
car-tire-service-worker-sitting-on-car-tyres-PXMHDZ3
Ilona Residence Cleaning
cooperation-in-cleaning-offices-PUA3TWQ
Marta Interior Detaliling
couple-collects-leaves-cleans-park (2)
Firma Garden Specialist
young-smiling-woman-wearing-rubber-gloves-cleaning-stove (2)
Sam Karan Kitchen Specialist
handsome-man-presenting-something (1)
Timo Doe Automotive Specialist

Slogan firmowy tu będzie!

Coś tam do sloganu