Stres a insulinooporność

Stres a insulinooporność

Doniesienia literaturowe wskazują, że przewlekły stres emocjonalny powoduje podwyższony poziom stężenia glukozy we krwi, co wpływa na wzmożone wydzielanie insuliny przez trzustkę. Nadmierne wydzielanie insuliny prowadzi do insulinooporności. Stwierdzono, że u osób często narażonych na sytuacje stresowe istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia insulinooporności, otyłości, nadciśnienia tętniczego czy też chorób układu sercowo-naczyniowego.
Zaobserwowano silny związek pomiędzy poziomem natężenia stresu w miejscu pracy z ryzykiem rozwoju insulinooporności. Osoby charakteryzujące się pracoholizmem, wysokimi ambicjami a jednocześnie o ograniczonych zdolnościach adaptacyjnych do zmian w otoczeniu, istotnie częściej zapadają na insulinooporność.
Długotrwały, przewlekły stres powoduje podwyższenie stężenia wolnych kwasów tłuszczowych we krwi. Przewlekły stres sprzyja przyrostowi masy ciała, za co odpowiada neuropeptyd Y – białko wpływające na wzrost ilości przyjmowanego pokarmu i odkładaniu się tłuszczu w organizmie. W sytuacjach stresowych osoby badane często przechodziły na dietę o podwyższonej kaloryczności.

Źródło: Joanna Suliburska, Justyna Kuśnierek. Czynniki żywieniowe i pozażywieniowe w rozwoju insulinooporności. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2010, tom 1, nr 3, 177–183.