Sposoby badania insulinooporności – metody bezpośredniej oceny

Sposoby badania insulinooporności – metody bezpośredniej oceny

Metoda klamry metabolicznej  – jest to metoda uznana za najbardziej dokładne i powtarzalne badanie w oznaczeniu oporności na insulinę. W tej metodzie oznaczane jest stężenie glukozy, jakie należy podać pacjentowi aby wartość glikemii utrzymywała się na stałym poziomie w trakcie trwającego 120 minut wlewu insuliny.

 

Test tolerancji insuliny pozwala na dokonanie oceny insulinowrażliwości organizmu pacjenta na podstawie jego reakcji na podaną insulinę. Zwiększona wrażliwość na insulinę występuję gdy proces wydzielania hormonów o działaniu antagonistycznym w stosunku do insuliny jest zaburzony oraz u pacjentów chorujących na cukrzycę u których występują powikłania w postaci neuropatii obwodowej. Test wykonuje się po dokonaniu wstępnej oceny insulinowrażliwości, ponieważ niesie ze sobą ryzyko hipoglikemii.

 

Test supresji endogennej insuliny w teście zostaje zablokowane wydzielanie insuliny przez organizm w wyniku podawania adrenaliny i porpanololu. Uzyskane stężenie glukozy w czasie badania we krwi u osób zdrowych mieszczą się w normie, natomiast w przypadku osób borykających się z insulinoopornością, odnotowuje się wyższe wartości glikemii. Należy też zwrócić uwagę, że w trakcie testu glukoza może być wydalana przez nerki i wyniki mogą być nieco zafałszowane. Istnieje także ryzyko wystąpienia zaburzenia rytmu serca i przewodzenia. Aby uniknąć  tych powikłań, należy również zablokować wydzielanie insuliny przez organizm.

 

 

Źródło: Wiesław Grzesiuk, Dorota Szydlarska, Katarzyna Jóźwik. Insulinooporność w endokrynopatiach. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2008, tom 5, nr 1, s. 38–44. ISSN 1734–3321

www.endokrynologia.viamedica.pl