Przyczyny IO

Przyczyny IO
Autorzy Freeman i Pennings w swoim obszernym opracowaniu dotyczącym insulinooporności poruszają aspekt etiologii, czyli pochodzenia, przyczyny tego zaburzenia matabolicznego. Przedstawiają, że IO można podzielić na nabytą, dziedziczną oraz mieszaną, jednak przeważa liczba pacjentów z insuinoopornościa nabytą. Insulinooporność nabytą powodują następujące czynniki:

• Nadmiar dysfunkcyjnej tkanki tłuszczowej

• Brak aktywności fizycznej

• Brak równowagi żywieniowej

• Leki (glukokortykoidy, leki przeciwadrenergiczne, inhibitory proteazy, atypowe leki przeciwpsychotyczne i niektóre insuliny egzogenne)

• Zwiększona zawartość sodu w diecie

• Lipotoksyczność spowodowana nadmiarem krążących wolnych kwasów tłuszczowych

Oprócz dziedzicznych składowych powyższych etiologii insulinooporności, istnieje szereg niepowiązanych ze sobą zespołów genetycznych z towarzyszącą insulinoopornością.

Źródło: Freeman AM, Pennings N. Insulin Resistance. [Updated 2022 Jul 4]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK507839/